ROT-AVDRAG

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Rot-avdraget innebär att privatpersoner som behöver bygga om eller renovera kan få skatteavdrag, så länge de anlitar ett företag med f-skattsedel. Avdraget berättigar till en kostnadsreduktion på max 50 000 kronor. Personen eller personerna som söker avdraget ska också äga fastigheten eller bostaden.

Ett populärt skatteavdrag använt av många

När rot-avdrag infördes 2008 blev det snabbt mycket populärt. Det innebar många förändringar för både privathushåll och företag i byggbranschen. Regeringen, som införde avdraget för att stimulera ekonomin, hade inte ens själva förutspått hur populärt det här avdraget skulle bli. Plötsligt kunde husägare bygga till verandan eller renovera invändigt till halva kostnaden!

Grundläggande krav för att få rot-avdrag

Sedan rot-avdrag infördes har det minimerats något men är fortfarande populärt bland de som renoverar och bygger om hemma. Hur mycket det går att dra av beror också på inkomsten och hur mycket skatt personen betalar. Det måste ha betalats minst samma summa i skatt under året som det avdrag det önskas göra. Avdraget kan bara gälla själva arbetsinsatsen, inte materialkostnaderna som företaget har i renoveringsarbetet.

Det smidiga med rot-avdraget är att köparen får reduktionen redan vid betalning till hantverkarna som utfört jobbet. Hus- eller bostadsrättsägaren debiteras på material, halva arbetskostnaden plus moms och företaget som gjort jobbet begär avdraget från skatteverket. Summan förtrycks sedan in på skattedeklarationen och allt är klart. Hur smidigt som helst! Det går också att själv enkelt kontrollera hur mycket skatteavdrag man har rätt att göra, genom att helt enkelt logga in på sitt skattekonto med e-legitimation.